เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด

ผู้ดำเนินงานอย่างเป็นทางการ โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ให้แก่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ

ควบคุมและบริหารงาน การเดินรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา
Comments