ค่าบริการ


ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

ไป-กลับ

6,050

7,150

8,250

8,800

เที่ยวเดียว*

5,500

6,600

7,700

8,250

เรียนพิเศษ ชม. 8

คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท

วันเสาร์/ซัมเมอร์

1,300

1,500

1,700

1,800

เที่ยวเดียว*

1,100

1,300

1,500

1,600

กิจกรรมพิเศษ

คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท


หมายเหตุ :

1.      อัตราค่าบริการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2.      * ค่าบริการ สำหรับเที่ยวเดียว (ไปโรงเรียน หรือ กลับบ้าน)

3.      ชำระค่าบริการทั้งหมดสำหรับแต่ละภาคเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนดังกล่าว

หรือ ภายในวันที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร


Comments