เส้นทางเดินรถ

เส้นทางเดินรถ

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

ปากน้ำรอบใน

ซอยสุเหร่า

ซอยบุญศิริ

ตลาดปากน้ำ

วงเวียนท้ายบ้าน

ช้างสามเศียร

ซอยอุดมเดช

ซอยโรงงานนมมะลิ

-

 

-

ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลเปาโล

สี่แยกศรีเทพา

ซอยลาซาล

(ศรีนครินทร์)

บางนา-ตราด กม.6

สุขุมวิท-บางปู

โรงเรียนนพคุณ

(ชุมชนบางปิ้ง)

แพรกษา

ถนนพุทธรักษา

มังกรนาคดี

เคหะบางปู

ซ.วัดอโศการาม

ซ.วิทยุการบิน

บ.ยูเนี่ยน (ซอยตำหรุ)

บางปู

คลองด่าน

(วัดสว่างอารมณ์)

สุขุมวิท-กรุงเทพ

ซอยวัดสุขกร

สี่แยกปู่เจ้า

ตลาดสำโรง

สรรพาวุธ

สุขุมวิท-

พระประแดง

วัดบางนางเกรง

ถนนรถรางเก่า

วัดสวนส้ม

สถานีตำรวจสำโรงใต้

วัดสวนส้ม, บางโปรง

วัดบางหญ้าแพรก

ท้ายบ้าน

ตลาดหัวเกาะ

โรงเรียนราฟาแอล

ซ.สายลวด 5, 8

โรงเรียนหาดอมรา

บางแสน 2

-


หมายเหตุ : รถบริการ จะรับและส่ง นักเรียนที่บ้านทุกครั้ง

จุดสนใจในตารางนี้กำหนดไว้เพียงเพื่ออธิบายเส้นทางการเดินรถ และแสดงขอบเขตของพื้นที่ให้บริการในแต่ละอัตรา

Comments